TOP

Prognos för 2016 inom fastighetmarknaden

De mest attraktiva segment i 2016 kommer att vara kontorslokaler och boende.

Läs mer